Kas müüa enne vana ja kui osta uus kodu või vastupidi?

Enamikel juhtudel tuleb esitada endale järgmised küsimused: kas ja millal müüa olemasolev kinnisvara? Kas müügist saadavast rahast piisab uue ostmiseks? Kas ja kui palju on vaja võtta kodulaenu? Kas omafinantseering on olemas või tuleb otsida lisatagatis?

1. Kui koduostja rahakott on õhuke, tuleb alustada vana elamispinna müümisest.

Kui koduotsija leiab oma kodulaenuga soetatud kinnisvarale ostja, tuleb saadud müügihinnast pangale tagastada eluasemelaenu jääk ja valida välja uus eluase. Kui kodul laenu pole, võib selle maha müüa ja suurema kodu ostu finantseerimiseks laenu küsida.

Olemasolevat kodu müües tuleks müügileping sõlmida selliselt, et uue kodu otsija saab oma vanal elamispinnal võimalikult kaua sees elada. Nii saab vähendada vahepealset üüriperioodi enne uude elamusse sissekolimist.

2. Kui koduostjal on piisavalt raha, võib vana kodu müüki kaaluda peale uude kodusse sissekolimist.

Olukorras, kus uus kodu on välja vaadatud, kuid vana kodu müük venib, tasub pöörduda panga poole täiendava kodulaenu taotlemiseks.

Nii tuleks kohe peale uues kodus sisseseadmist hakata aktiivselt tegelema vana kodu müügiga, sest mida varem kahest laenust vabaneda, seda parem.

Sellise lahenduse puhul tuleb kaaluda pere maksevõimet, sest nii kaua kui vana kodu pole veel müüdud, tuleb korraga maksta kaht kodulaenu. Seega tasub mõelda, kas ja kui kaua kannatab rahakott mitme laenu ja ka kahe kodu kommunaalkulude maksmist.