• Kinnisvaraturu analüüs.
  • Erinevate turusegmentide ülevaadete koostamine, k.a informatsioon hindade ja hinnatrendide, konkurentsi ning ka muude aspektide kohta.
  • Kinnisvaraarendusprojektide analüüs ja äriplaanide koostamine.
  • Kinnisvaraobjektide potentsiaali analüüs, lähtudes olemasolevast või võimalikust ehitusõigusest, projektide rahavoogude prognoosi koostamine ja rentaabluse analüüs, riskide analüüs.
  • Kinnisvaraarendusprojektide juhtimine.
  • Projekteerimis- ja ehitustööde juhtimine, valmis kinnisvaraobjektide müügistrateegia väljatöötamine, müügiprotsessi organiseerimine.
  • Kinnisvaraarendusprojektide finantseerimise: optimaalse finantseerimise skeemi koostamine maksimaalse investeeringu rentaabluse saavutamise eesmärgil, ühisrahastus.
  • Juriidiline nõustamine.
  • Kirjade, teatiste, avalduste koostamine.
  • Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid.
  • Esindamine kohtulikes vaidlustes.

Vajad kinnisvara lisateenuseid?

Võta meiega ühendust juba täna!

Räägime!