Hoonestusõigus võimalus!

Lao tn 31, Maardu linn, Harjumaa

Müüa maa/krunt
390825 €
Krundi pindala15633 m²
Üldinfo:
Elekter, küte, vesi ja kanalisatsioon: elekter olemas, tsentraalne vesi
Tööstuslik maatükk Muuga sadama lähedal. Muuga sadam on kaubanduslik meresadam Harjumaal Kesk-Eestis Muuga lahe rannikul. See on Eesti suurim rahvusvaheline kaubanduslik meresadam. Asub Maardu linna haldusterritooriumil. Osa Tallinna sadamast. Maksimaalne sügavus kai ääres on 18,0 m. Sadamasse siseneda lubavate laevade maksimaalne pikkus on 300 m, laius 48 m, suurim lubatud süvis 13,7 m. Navigatsioonitingimused selles Soome lahe osas võimaldavad sadama peaaegu aastaringseks toimimiseks. Raudteeside toimub läbi Muuga - Narva - Peterburi liini.

Pakkumisel maatükk tööstuslikuks kasutamiseks. Krunt asub umbes 2-3 km kaugusel Tallinn - Peterburi maanteest. Lähedal raudtee. Krundi piiril on vee-, gaasi- ja kanalisatsioonitrassid. Ehitise suurim lubatud kõrgus maapinnast on 25 m - 5 korrust. Ehitusõigus 8500 m2. Maksimaalne hoonete arv krundil on 5. 95% tööstusmaa ja 5% ärimaa.
Krundi võimalikud rakendused:
- tootmisettevõtete loomine
- ladude korraldamine
- tolliladude korraldamine või
tollitsoonid
- aktsiisiladude korraldamine
- piirkonnas ettevõtete loomine
teenus
- ettevõtete loomine tootmiseks
roheline elektrienergia jne.
Oleme valmis mitmekülgseks koostööks:alates tavalisest müügist kuni ehitusõiguse (hoonestusõigus) kokkulepeteni, võimalus ka krunte üürile anda või mõne lootustandva ettevõtlusega alustamiseni.
Helista, kui tekkis huvi!