Koljunuki tee 13, Ülgase küla, Jõelähtme vald, Harjumaa

Müüa maa/krunt
56000 €
Krundi pindala7009 m²
Üldinfo:
Jõelähtme vallas Ülgase külas paarisaja meetri kaugusel merest müüa segametsas elamuehituseks kavandatud krunt.

Krundile pääseb mööda avalikku tolmuvaba kattega teed. Sama teed pidi saab ka mere äärde ja lähedal asuvasse avaliku kasutusega Koljunuki sadamasse ning seal paiknevasse restorani.

Looduslik ja rahulik elukeskkond, kus on piisavalt värsket õhku ja vaikust ning naabrid mõistlikus kauguses, annab suurepärase võimaluse luua oma perele tervislik ja privaatne kodu.

Krundi suurus on 7009 m2, millele on ühepereelamu ja selle juurde vajalike abihoonete rajamiseks väljastatud projekteerimistingimused. Krundi maakasutuse sihtotstarve on hetkel maatulundusmaa. Sihtotstarve muutmine elamumaaks toimub krundile elamu püstitamiseks ehitusloa taotlemisel.

Ehitusõigus vastavalt väljastatud projekteerimistingimustele:

Ühepereelamu

- ehitisalune pind: kuni 300 m2
- korruselisus: kuni 2 maapealset korrust, 1 keldrikorrus
- kõrgus: kuni 9 meetrit maapinnast
- katusekalle: hoone põhimahul 0 - 45 kraadi
- katuse tüüp: vabalt valitav
- kandekonstruktsioon: kivi- ja/või puitkonstruktsioon
- avatäited: vabalt valitavad
- välisviimistlus: looduslikud materjalid

Abihooned

- ehitusalune pind: kokku kuni 160 m2
- korruselisus: pole piiritletud
- kõrgus: kuni 6,5 m maapinnast
- katusekalle: hoone põhimahul 0 - 45 kraadi
- katuse tüüp: vabalt valitav
- katusekate: vabalt valitav
- kandekonstruktsioon: kivi- ja/või puitkonstruktsioon
- avatäited: vabalt valitavad
- välisviimistlus: looduslikud materjalid

Tehnosüsteemide lahendused

- veevarustus: lokaalne, krundile rajatava puurkaevuga
- kanalisatsioon: lokaalne, kogumismahutiga või bioloogilise puhastiga
- küttelahendus: vabalt valitav
- elektrivarustus: võrguvaldaja (Elektrilevi AS) tehnilistel tingimustel ampripõhise tasuga