Urva tee, Pringi küla, Viimsi vald, Harjumaa

Müüa maa/krunt
80000 €
Üldinfo:
Elekter, küte, vesi ja kanalisatsioon: elekter olemas, tsentraalne vesi
Müügis olevatele elamumaa kruntidele esitatud tingimused:
ELAMUD JA ABIHOONED
Kehtestatud detailplaneeringu alusel võib krundile ehitadada ühe üksikelamu ja kuni kaks abihoonet, kogu ehitisaluse pinnaga kuni 240 m². Lubatud hoonetealuse pinna sisse arvestatakse ka kuni 20 m² suuruse ehitisealuse pinnaga hooned.
Elamute maksimaalne korruselisus on kaks, lubatud absoluutkõrgusega maapinnast 8,5 m.
Ühekorruselised kõrvalhooned lubatud absoluutkõrgusega maapinnast 5 m.
Elamute ja abihoonete katusekalle võib olla 0-20°, aga
täiskelpkatuste puhul 0-10°;
Ehitatavad hooned peavad olema kaasaegse ja kõrge arhitektuurse tasemega ning keskkonda sobituvatest ehitus- ja viimistusmaterjalidest. Välisviimistluses pole lubatud kasutada palki.
PIIRDED
Piirdeaiad rajatakse max 1,5 m kõrgusega ning õhulise paneel või puidust lippaia lahendusena.
TARISTU
Hiljemalt käesoleva aasta suvel rajatakse detailplaneeringugu alale asfaltteed koos teedrenaažiga ja sademevee äravooluga. Ehitatakse välja tänavavalgustus, elektrivarustus 3x16A - Imatra Elekter AS ja tsentraalse vee ja kanalisatsioonivarustus - Viimsi Vesi AS ning tsentraalne gaasivarustus - AS Adven.
MUUD
Müügihind sisaldab nimetatud tehnovõrkude liitumistasusid. Juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt on olemas. Kokku 13 krunti: 11 Urva teel ja 2 Punga teel.
Täiendava informatsiooni saamiseks helista:
Annika 53888701 või kirjuta annika.annus@epicenter.ee
Karina 56880897 või kirjuta karina.hartokainen@epicenter.ee