Asukoht: Banketisaal, Pärnu Hotelli I korrusel
Kuupäev: 13.09.2018 kell 11.00-15.00

Teemad:

I osa (füüsilise isiku maksud)

 • Kinnisvara majandamise vormide erinev maksustamine (eraisik, FIE, OÜ), millal on mõistlik valida üks või teine vorm, kuidas minna sujuvalt üle ühelt vormilt teisele
 • Füüsilise isiku tulumaksu arvutamine kasult vara võõrandamisest: kuidas arvestada soetusmaksumust, milliseid kulusid saab arvesse võtta
 • Elukoha müügi maksuvabastus – kuidas tõendada ja piiritleda
 • Erisused omandireformi käigus tagastatud kinnisvara osas
 • Pärimise teel omandatud vara maksustamine – mille poolest erinevad kinkimine ja pärandamine
 • Erisused metsakinnistute ja metsamaterjali müügitulu maksustamisel
 • FIE maksuarvestuse erisused (ettevõtluse tulude ja kulude arvestamine, korrigeerimised, erikonto, kahjumite edasikandmine, sotsiaalmaks)
 • Üüritulu maksustamine – kuidas tõmmata piiri üürimise ja majutusteenuse vahele, kuidas piiritleda eluruume ja mitteeluruume
 • Spetsiifilised tehingud (servituudid, kasutusõigused, mõtteliste osade müük, ühisvara jagamine, kinnistute piiride muutmine, broneerimistasud, parkimiskoha üürimine jne)
 • Tulumaksu deklareerimise ja tasumise tähtajad, maksukontrolli ja dokumentide säilitamise tähtajad
 • Koduomaniku maamaksuvabastusega seotud kitsaskohad

II osa (ettevõtete maksustamine)

 • Kinnisvara omandamine ja üleandmine ettevõtlusse (ost, mitterahaline sissemakse, haldamine kasutuslepingu alusel)
 • Kinnisvara omandamise laenu ja liisinguga
 • Segakasutuses majad ja korterid (kodukontor, eluruumide väljaüürimine seotud isikutele, töötaja isikliku kinnisvara kasutamise eest tasu maksmine)
 • Käibemaks: millised kinnisvara müügitehingud on kohustuslikus korras käibemaksuga maksustatavad, milliseid võib maksustada vabatahtlikult, milliseid ei tohi maksustada
 • Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine ning korrigeerimine maksuvaba käibe tekkimisel ja maksuvabal müügil
 • Kuidas rakendada pöördmaksustamist
 • Käibemaksukohustuse tekkimise aja määratlemine (ettemaksud, tagatisrahad, notari deposiit, tasaarvestused)
 • Maksutatava väärtuse arvutamine (kõrvalkulud, müüja kohustuste ülevõtmine jne)
 • Kinnisvara omandamine võla katteks, täitemenetluses või pankrotimenetluses
 • Kinnisvara kasuta andmise lepingud – millised on käibemaksuga maksustatavad ja millised mitte
 • Käibemaksukohustuslaseks registreerimine ja registrist kustutamine, 40 000 euro suuruse käibekünnise arvutamine
 • Enne käibemaksukohustuslaseks registreerimist makstud käibemaksu mahaarvamine ja käibemaksu korrigeerimine registrist kustutamisel
 • Käibemaksu korrigeerimise erinevad viisid ja erinevad tähtajad (arve parandamine, kreeditarve, korrigeerimine deklaratsioonis, deklaratsiooni parandamine, maksu määramine maksuotsusega, maksuotsuse muutmine)
 • Käibemaksu arvestamine korteriühistus
 • Välismaal asuva kinnisvara maksustamine

Lektor dr. iur. Lasse Lehis (Eesti Maksumaksjate Liidu juhatuse liige ja OÜ Kinnisvara Küla osanik)

Lasse Lehis on pika kogemustega lektor ja õppejõud, töötas 20 aastat Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksuõiguse õppejõuna ning töötab Riigikohtu halduskolleegiumi nõunikuna. Lasse Lehis on kursis nii poliitikute uitmõtetega kui kinnisvaraäri praktilise igapäevatööga, sest ta on osalenud Eesti oluliste maksuseaduste koostamise ja paljude muudatuste tegemise juures, on kirjutanud arvukalt maksuseaduste kommenteeritud väljaandeid ja maksuõiguse õpikuid, avaldanud artikleid nii tunnustatud teadusajakirjades kui päevalehtedes, esineb tihti meedias, annab nõu paljudele poliitikutele ning osaleb ka ise kinnisvaraarenduse ja müügiga seotud ettevõtetes nii investori kui nõustajana.