Maakleritel tuleb üsna tihti selgitada, mida kujutab endast kaasomand ja millega tuleks sellise kinnisasja soetamisel/müümisel arvestada. Kaasomandis oleva kinnisasja puhul peljatakse kõige enam võimalikke keerulisi naabritevahelisi suhteid. Neid ja paljusid teisi küsimusi aitab reguleerida notariaalselt sõlmitud kasutuskord.

Ühises kasutuses e. kaasomandis olevaid kortereid või majaosasid leiab enamasti vanemates asumites, näiteks Supilinn ja Karlova Tartus ning Kalamaja, Kassisaba ja Pelgulinn Tallinnas. Tegu on hoonega, kus omanikule kuulub mõtteline osa (mitte korteriomand) ja kus hoonet majandatakse ühiselt arvestades kõigi naabrite soovide ja vajadustega.

Kaasomandis kinnisasja soetamise eel tuleb kindlaks teha:

1) kas naabrite vahel on hoone kasutuskord kokku lepitud ja kas selle vorm on siduv ka omanike vahetumise korral,

2) millist osa hoonest teised kaasomanikud kasutavad ja kas sõlmitud kasutuskord on ametlik e. notariaalne.

Kasutuskorra kehtestamisel on vajalik kõigi majaelanike nõusolek, mis tuleb kinnitada notariaalselt ning kanda kinnistusraamatusse. Suusõnalise või lihtkirjaliku kokkuleppe puhul ei pruugi need elanike vahetumisel enam kehtida.  

Kaasomandis olevale korterile või majale laenu võtmisel, kindlustamisel, müümisel või elanikuna sisseregistreerimisel tuleb arvestada mitme asjaoluga:

1) Pangad finantseerivad kaasomandit, sh notoriaalse kasutuskorra olemasolul, vaid üksikjuhtudel. Kaasomandile, millel notariaalne kasutuskord puudub, pangad laenu ei anna.

2) Olenemata notariaalsest kasutuskorrast on kaasomandi müügi korral ostueesõigus kaasomanikul. Ostueesõigust võib teostada kahe kuu jooksul hetkest, mil kaasomanike teavitatakse tehingust s.t. õigus tekib tehingujärgselt. Siinkohal on oluline tehingust teavitada kõiki kaasomanikke ja fikseerida ostueesõiguse algusperiood.

Juhul, kui keegi kaasomanikest otsustab oma õigusi siiski kasutada, saab esialgne ostja oma raha tagasi.

3) Uuel omanikul on kaasomandis oleva korteri/majaosa ostujärgsete ehitustöödega soovitav oodata kaks kuud ehk mitte alustada töödega enne ostueesõiguse perioodi lõppu.

4) Eluasemes muudatuste tegemiseks (nt kamina ehitamisel) on vajalik kõikide kaasomanike nõusolek. 

5) Kaasomandis olevasse elukohta registreerimisel on vajalik kõigi kaasomanike nõusolek. Kasutuskorra olemasolul on eelnev omanikevaheline kokkuepe tavaliselt juba sätestatud.

6) Kaasomandis olevat eluaset saab kindlustada, kui seda tehakse hoonele tervikuna. Notariaalse kasutuskorra puhul on võimalik sõlmida tavakodukindlustus eraldi ka oma varale.